Baptism

Մկրտութիւն

Մկրտութեան արտօնագիր ստանալու համար ներկայացնել հետեւեալ փաստաթուղթերը։

  • Ժամադրագիր ծխատէր քահանայ հօրմէն

  • հետեւեալ փաստաթուղթերէն մէկը .-

* إخراج قيد عائلي (եթէ մկրտուող երեխային անունը արձանագրուած է)

* Հօրը եւ մօրը անձնաթութղթերը կամ إخراج قيد فردي եւ երեխային إخراج قيد فردي կամ وثيقة ولادة եւ կամ հիւանդանոցի վկայագիր

  • եթէ կնքահայրը մկրտուող երեխային հօրեղբայրն է անաձնաթուղթը բաւարար է.

Այլ անձի պարագային անհրաժեշտ է إخراج قيد فردي կամ عائلي ։ Կարելի է նաեւ որեւէ այլ փաստաթուղթ մը ուր յստակ ցոյց կու տայ համայնքին պատկանելիութիւնը։

Ծանօթ.-Պայման է որ կնքահայրը ըլլայ Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ զաւակ։

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856