Sunday schools

ԿԻՐԱԿՆՕՐԵԱՅ ՎԱՐԺԱՐԱՆՆԵՐԸ

Որքան կենդանի ու այժմէական են հայոց ծերունազարդ Հայրապետին խօսքերը.- «Մենք չենք կրնար տեսնել
Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ շուրջ լարուած ընտանի եւ օտար թակարդները. Չենք կրնար թոյլ տալ, որ հայ մատղաշ սերունդը հակակրօն գաղափարներով դաստիարակուի. մենք չենք ներեր, որ հայ երիտասարդութիւնը եղբայրատեաց զգացումներով դաստիարակուի։ Մենք յայտնի կերպով կը տեսնենք, թէ ինչպիսի ողբալի վիճակի մը մէջ ինկած է Աւետարանի լոյսէն, կրօնքի սրբարար շնորհքէն զրկուած հայ երիտասարդութիւնը։ Մենք կ’ուզենք, որ մեր մայրենի եկեղեցւոյն զաւակները հարազատ զաւակներ ըլլան իրենց ընտանիքին, իրենց ազգին եւ իրենց Եկեղեցիին. չենք կրնար թոյլ տալ, որ աս ու ան իրենց ուզած կերպով խաղան մեր եկեղեցւոյն անուան հետ եւ մեր երիտասարդութեան ճակատագրին հետ։ Վերջապէս, չենք ուզեր, որ անկրօն ու տգէտ մեծնայ հայ ժողովուրդին երիտասարդ սերունդը»։

Սահակ Կաթողիկոս թելադրելով կ’ըսէ « Դուք, նոր ու գալիք սերունդներ, լաւ մտիկ ըրէք, ուխտիւք խնդրեցի
դատապարտուիլ եւ անիծուիլ, որպէսզի դուք օրհնուած մնաք եւ չտեսնէք ոչ մեր արիւնաներկ արշալոյսը եւ ոչ միգամած վերջալոյսը։ Հաւատք ունեցէք յԱստուած՝ ոչ մեռեալ, այլ կենդանի, սիրեցէք ձեր մայրենի մարտիրոս եկեղեցին, ոչ ծխաշունչ շոյշոյանքներով, այլ ի բոլոր սրտէ եւ յամենայն զօրութենէ, եղբայրասիրութեամբ  աստուածացէք, մարգարտաշատ այ­բուբեբին աննենգ ու անկաշառ մշակներ եղէք, ամօթ մի համարէք Ս. Գրոց ուսումը։ Վայ կը կարդայ Պօղոս իրեն եթէ ոչ աւետարանեմ։ Ս. Գիրքը աստուածային իմաստութեանց գանձին տապանակն է։ Երանաշնորհ նախնիք քաջն  Վարդանի  դրօշին  տակ ոչ միայն զէնքով, այլ խաչով եւ աւետարանով պաշտպանեցին ու պահեցին Ս. Գիրքը եւ իրենց եկեղեցին… Արդ կը յայտարարեմ ու կը հրամայեմ որդեսէր ծնողաց, որ առանց խարբարուելու առտնին եւ հրապարակային ասուլիսներէն, հոգ ու խնամք տանին իրենց զաւակաց բարք ու բարոյականին, հոգածու ըլլան կրօնական եւ եկեղեցասիրական ոգին վառ պահելու Կիրակնօրեայ Դպրոցներով»։

1929ի աշնան Հալէպի Սրբոց Քառասնից մանկանց Եկեղեցւոյ մանկապարտեզի սրահին մէջ պաշտօնապէս կը բացուի առաջին կիրակնօրեայ դպրոցը հետեւեալ նշանաբանով.- «Ձգեցէք որ մանուկ­ները ին­ծի գան, արգելք մի ըլլաք անոնց, որովհետեւ այդպիսիններուն է երկինքի ար­քայութիւնը» Մտթ. 19:14։ Ապա Սահակ Կաթողիկոս սրբատառ կոնդակով կը ծանուցանէ Կիրակնօրեայ Դպրոցներու հիմնադրութիւնը՝ միանգամայն հրահանգելով, որ ամէն տեղ կիրակնօրեայ դպրոցներ հաստատուին՝ հայ նոր սերունդին կրօնաբարոյական եւ ազգային տոհմիկ դաստիարակութեան համար։

 

Կիրակնօրեայ վարժարաններուն նպատակը

Իրենց հիմնադրութեան առաջին իսկ օրէն կիրակնօրեայ դպրոցները իրենց հիմնական նպատակն ու ծրագիրը դարձուցին հետեւեալ հիմնական երկու կէտերը.-

1.- Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ դաւանութեան եւ աւանդութեան համաձայն կրօնական դաստիարակութիւն ջամբել մասնաւորաբար մեր մանուկներուն եւ պատանիներուն, իբրեւ լրացուցիչ մասը ազգային ընդհանուր կրթութեան եւ դաստիարակութեան, եւ ընդհանրապէս ալ չափահասներուն աւանդել քրիստոնէութեան եւ մայրենի եկեղեցւոյ վերաբերեալ գիտելիքներ եւ ծանօթութիւններ։

2.- Այս դաստիարակութեամբ հայ ժողովուրդին զաւակները գիտակից դարձնել իրենց քրիստոնէական կրօնքին եւ մայրենի եկեղեցւոյն ու կերտել անոնց քաղաքացիական նկարագիրը։
Այսօր մեր սիրելի կամաւոր ուսուցիչ-ուսուցիչները որոնք իրենք եւս հոգեւոր աճում ստացան կիրակնօրեայ դպրոցէն, կամաւոր կերպով հոգիով սրտով կը ծառայեն եւ իրենց տրուած մեր հայրերուն կողմէ հոգեւոր գանձն ու հարստութիւնը մեծ ուրախութեամբ ու վստահութեամբ կը փոխանցեն իրենց փոքր քոյրերուն ու եղբայրներուն։

 

Ուսուցչական կազմ

Լիբանանի Թեմէն ներս կը գործեն 12 Կիրակնօրեայ Դպրոցներ, աւելի քան 80 ուսուցիչ – ուսուցչուհիներով որոնց մեծ մասը երիտասարդ-Երիտասարդուհիներ են, մաս մը ՝  համալսարանաւարտ։ Դաստիարա­կութեան, Ընկերային ծառայութեան եւ հոգեբանութեան կողքին  այլազան մասնագիտութիւններու հետեւողներ, իսկ մաս մըն ալ օրինաւոր կերպով հետեւած ,  Խաչեր Գալուստեան Մանկավարժական կեդրոնի ուսման ծրագրին։
Յայտագիր

Դասընթացքները տեղի կ’ունենան Կիրակի օրերը մէկ ու կէսէն 2 Ժամ տեւողութեամբ.շրջաններու հարմարութեան կը ձգուի այս մէկը։
Բոլոր Կիրակնօրեայ Դպրոցները կը հետեւին միեւնոյն ծրագրին, որ շաբաթական դրութեամբ կը պատրաստուի ապա կը բաժնուի աշակերտութեան վարչութեան կողմէ, նկատի առնելով յարմար շարական մը, Սաղմոս կամ աղօթք մը, Աստուածաշնչական ընթերցում մը, եւ Սուրբերու Կեանքէն հատուածներ։ Ծրագիրը նախապէս կուսումնասիրուի ապա կը պատրաստուի, հիմնական աղբիւրը ունենալով ուղղեցոյց գիրքը որ պատրաստուած է Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան Քրիստոնէական դաստիարակութեան վարիչին վախճանեալ Զարեհ Արք. Ազնաւորեանի կողմէ։

2005էն սկսեալ, World Vision -ի միջոցաւ  Gospel Light-ի օժանդակութեամբ մեր կիրակնօրեայ վարժարանները օժտուեցան իւրայատուկ YBC պատանիներու Աստուածաշունչի ծրագիրի հրատարակութիւններով որոնք կ՝օգտագործուին մեր պատանիներուն կողմէ  որպէս դասագիրք:
Ցարդ հրատարակուած են՝
6 Տարեկան Ա. Բաժին Ուսուցիչի Ուղղեցոյցով
6 Տարեկան Բ. Բաժին (Մամուլի տակ)
8 Տարեկան Ա. եւ Բ. Բաժիններ Ուսուցիչի Ուղղեցոյցով
10 Տարեկան Ա. եւ Բ. Բաժիններ Ուսուցիչի Ուղղեցոյցով
12 Տարեկան Ա. եւ Բ. Բաժիններ Ուսուցիչի Ուղղեցոյցով
14 Տարեկան Ա. եւ Բ. Բաժիններ Ուսուցիչի Ուղղեցոյցով

 

Տօնակատարութիւնները

Բոլոր Եկեղեցական եւ ազգային տօները կը յիշատակուին Կիրակնօրեայ Դպրոցներէն ներս։ Օրինակ Թարգմանչաց, Ղեւոնդեանց, Վարդանանց, Թադէոս Բարթողիմէոս որ միեւնոյն ատեն Կիրակնօրեայ դպրոցներու տօն հռչակուած է, Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ, Ապրիլ 24 եւն: Նաեւ իւրաքանչիւր Կիրակնօրեայ դպրոց ունի իր անուանակոչութեան տօնը որ կը զուգադիպի տեղւոյն Եկեղեցւոյ անուանա­կոչութեան հետ։
Կիրակնօրեայ Դպրոցներու անուները եւ ժամերն են՝

Ս. Աստուածածին Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ Դպրոց՝ դպրոցի ժամն է 11:30-1:00

Ս. Գէորգ Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ Դպրոց՝ դպրոցի ժամն է 8:30-10:00

Հայ առաքելական եկեղեցասիրաց եղբայրակցութիւն՝ դպրոցի ժամն է 11։30-1:00

Մայրավանքի Կիրակնօրեայ Դպրոց՝ դպրոցի ժամ 10։15-12:00

Ս. Յարութիւն (Ռմէյլ)Կիրակնօրեայ Դպրոց՝ Դպրոցի Ժամ 3։00-4:30

Ս. Յովաննու Կարապետ Կիրակնօրեայ Դպրոց՝ դպրոցի Ժամ Շաբաթ 6:30-8:00

Ս. Քառասնից Մանկանց Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ Դպրոց՝ դպրոցի ժամ 11:30-1:00

Շուշանեան Կիրակնօրեայ Դպրոց (Այնճար)՝ դպրոցի ժամ 10:30-12:00

Ռաուտայի Էհլանի Կիրակնօրեայ Դպրոց՝ դպրոցի Ժամ 11։30-1:00

Ս. Սարգիս Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ Դպրոց՝ դպրոցի Ժամ 10։30-12:00

Ս. Վարդանանց Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ Դպրոց՝ դպրոցի Ժամ 11:30-1:00

Ֆանարի Կիրակնօրեայ Դպրոց՝ Դպրոցի ժամ 11:30-1:00
ՎԵՐԱՄՈՒՏ

Ամէն տարի Կիրակնօրեայ Դպրոցներու վերամուտը տեղի կ’ունենայ Ս. Թարգմանչաց Տօնի յաջորդող Կիրակին, վերամուտի հանդիսաւոր Ս. եւ անմահ պատարագով որ կը կատարուի հանդիսաւոր կերպով Հովանաւորութեամբ եւ նախագահութեամբ Թեմիս Բարեջան առաջնորդ Գերշ. Տ. Գեղամ Արք. Խաչերեանի եւ ներկայութեամբ թեմիս Տեսչական եւ ուսուցչական կազմերուն։
Վերամուտի պատարագին նպատակն է Աստուծոյ օրհնութեամբ, հոգեպէս զինուած աղօթքով սկսիլ  աշխատանքի։ Առաքեալները օրինակ ունենալով, որոնք նախքան աշխարհի չոս կողմերը երթալը եւ քարոզելը, Համախմբուեցան Վերնատան մէջ Իրենց վարդապետի երկնառակ օրհնութիւնը ստացան եւ անկէ ետք սկսան իրենց առաքելութեան, մենք եւս ամէն տարի Տիրոջ Սրբութիւնն ու օրհնութիւնը ստանալէ ետք, վերամուտի կիրակիի յաջորդող կիրակին տեղի կ’ունենայ աշակերտական վերամուտը։

 

ԴԱՍԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Կիրակնօրեայ վարժարաններու դասաւանդութիւնները տեղի կ’ունենան երկու բաժիններով.-

ա.- Լսարանական, որուն կը մասնակցին դպրոցի մը բոլոր ուսանողները հաւաքաբար, եւ  ուր աշակերտները հաւաքաբար կը սորվին Շարականներ, Սաղմոսներ, Աւետարանի սերտողութիւն եւ բարոյալից պատմութիւններ։

բ.- Դասարանային, երբ աշակարտները կը ցրուին իրենց յատուկ դասարանները, ուր տեղի կ’ունենայ համապատասխան ուսուցում։  Դասաւանդութիւնը կը կատարուի ըստ դասագիրքերու։

 

ՏԱՐԻՔԸ

Կիրակնօրեայ Դպրոցները ունին չորս գլխաւոր բաժանումներ, տարիքի համեմատ:

1.- Սկսնակ 3 -6.  տարեկան։
2.- Կրտսեր 7 – 11 տարեկան։
3.- Միջին 12 – 14 տարեկան։
4.- Երեց 15 – 17 տարեկան։

Չորս շրջաններու ընթացքին տրուելիք դասերու ծրագիրը պատրաստուած է առանձին, որու համեմատ կ՛ըլլան դասաւանդութիւնները։

Կիրակնօրեայ դպրոցներու մէջ ուսումը ձրի է. սակայն կանոնաւոր եւ կամաւոր  նուիրատուութիւններ կը քաջալերուին, տալու զգացումը մշակելու համար տղոց մէջ։ Գոյացած գումարները կը գործածուին Կիրակնօրեայ Դպրոցի ընթացիք ծախսերու։

 

ՊԱՏԱՆԵԱՑ ՇԱԲԱԹՕՐԵԱՅ

Երրորդ տարին ըլլալով Կիրակնօրեայ Դպրոցները ունեցան  Շաբաթօրեայ պատան­եաց բաժին, յատուկ ծրագիր մը պատ­րաստուեցաւ պատանիներու հա­մար որ տեղի կունենայ ամէն Շաբաթ օր ժամը 4։30-6։30։ Ս. Քառասնից Մանկանց Եկեղեցւոյ շրջաբակէն ներս։
Պատանեացէն ներս տեղի կունենայ յատուկ յայտագիր՝
Ս. Գիրքի Սերտողութիւն
Շարականի ուսուցում
Յատուկ Ձեռային աշխատանքի պահ

 

ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲ

Կիրակնօրեայ դպրոցները ունին «Շողակաթ» անունով յատուկ երգչախումբ մը ղեկավարութեամբ Պրն. Զաւէն Ստեփանեանի։ Երգչախումբը կը բաղկանայ 25 պատանի- պարմանուհիներէ որոնք ամէն Շաբաթ օր կը հաւաքուին եւ իրենց շաբաթական փորձը կը կատարեն։

 

ՇՈՂԱԿԱԹ

Կիրակնօրեայ Դպրոցները ունին նաեւ իրենց յատուկ կրօնական Շողակաթ Ամսաթերթը, որ ամէն ամիս կը տպուի եւ ցրի կը բաժնուի մեր աշակերտներուն, հաւատացեալներուն, բարեկամներուն եւ բոլոր փափաքողներուն։

 

ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԺՈՂՈՎ

Թելադրութեամբ Կիրակնօրեայ դպրոցներու վարիչ Մարմնին Իւրաքանչիւր տեսչութիւն զանազան առիթներով կը կազմակերպէ ծնողական ժողով իր շրջանի աշակերտներու ծնողներուն հետ։ Ժողովներուն նպատակն է ծանօթանալ ծնողներուն, թելադրութիւններ կատարել կարգ մը մտահոգութիւններու շուրջ Կիրակնօրեայ կեանքին կապուած, ծանօթացնել ծնողները Կիրակնօրեայ դպրոցներու ծրագիրներուն եւ աշխատանքին։ Այս ժողովները շինիչ եւ օգտակար են մեր  առաքելութեան։

 

ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐ

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ

Տարին մէկ կամ երկու անգամ հարմարութեան համաձայն Կիրակնօրեայ դպրոցներէն ներս կը կազմակերպուի համագումարներ տարեշրջանի ընթացքին եւ ամառուան շրջանին։ Իւրաքանչիւր Կիրակնօրեայ մասնակցութիւն կը բերէ սոյն համագումարներուն։

ՈՒՍՈՒՑՉԱՑ ՀԱՄԱԳՈՒՄԱՐ

1.-Վերամուտի առիթով Վարիչ մարմինը երկօրեայ Համագումար կը կազմակերպէ ամէն տար։ Սոյն համագումարին նպատակն է առաւել եռանդ ստեղծել ուսուցիչներուն մօտ, աւելի բծախնդրութեամբ ծառայելու։

2.-Ուսուցչաց տօն
Ուսուցչաց տօնը նուիրական տօն մըն է կիրակնօրեայ դպրոցներուն համար։ Այս առիթով ամէն տարի ուսուցչաց տօնի առիթով Համագումար կը կազմակերպուի տեսուչներուն եւ ուսուցիչներուն համար, որուն աւարտին նաեւ կը կատարուի տօնախբմութիւն։

 

ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

ա.- Կիրակնօրեայ դպրոցներու աշակերտները զանազան առիթներով Կ’այցելեցին Մեծի տանն Կիլիկիոյ
կաթողիկոսութեան Թանգարանը, մատենադարանը նաեւ կաթողիկոսարանի կողմէ կազմակերպուած գիրքերու ցուցահանդէսը։

բ.- Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչի ուխտի օրուան ներկայ կ՛ըլլան կարգ մը աշակերտներ եւ կը մասնակցին թափորին։

գ.- Բոլոր Դպրոցներու աշակերտները Կ՛այցելեն Ազգային ծեռանոց Կուրանոցը, Թռչնոց բոյնի որբանոցը եւ այլ բարեսիրական միութիւններ։

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856