History

Ազգային Սահմանադրութիւն

Ազգային Սահմանադրութիւնը այն կանոնագրութիւնն է, որ կը սահմանէ Հայց. Առաքելական Եկեղեցւոյ կեանքին մէջ գործող վարչական կառոյցը եւ անոր գործելաձեւը, որպէս գլխաւոր հիմք ունենալով պարտաւորութեան եւ իրաւունքի օրէնքը:

Ազգային սահմանադրութիւնը սկիզբ առած է Պոլսոյ մէջ եւ կը գործադրուէր Պոլսոյ Պատրիարքութեան  կողմէ:

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութիւնը եւ իր թեմերը կը գործեն Ազգ.  Սահմանադրութեան համաձայն:

Լիբանանի Թեմը կը գործադրէ Ազգ.  Սահմանադրութիւնը:

Ազգ.  Սահմանադրութիւնը կը սահմանէ Ազգ. Առաջնորդարանի կառոյցը, այսպէս.-

-        Ազգաին Երեսփոխանական Ժողով.-Ազգային Իշխանութեան օրէնսդիր եւ բարձրագոյն ժողովն է, ձեւով մը Առաքելական Համայնքի խորհրդարանն է: Անդամները կը կոչուին Ազգային Երեսփոխան: Ազգային Երեսփոխանները կ’ընտրուին եկեղեցիներու ծխական շրջաններէն: Այս ժողովը կ’ընտրէ Առաջնորդը, Քաղաքական եւ Կրօնական Ժողովները:

-        Կրօնական Ժողով.- Թեմի հոգեւոր պատասխանատու ժողովն է, կ’ընտրուի Ազգային Երեսփոխանական Ժողովին կողմէ, երկու տարուան համար:

-        Քաղաքական Ժողով.-Կը բաղկանայ աշխարհականներէ եւ  Ազգ. Առաջնորդարանի գործադիր վերին իշխանութիւնն է: կ’ընտրուի Գաւառական  Ժողովին կողմէ, երկու տարուան համար:

Քաղաքական Ժողովը իր աշխատանքները կը վարէ գործակցութեամբ ուրիշ յանձնախումբերու կամ ժողովներու, զորս ինք կը նշանակէ, հետեւեալ ենթաբաժանումով.-

 

-        Ուսումանկան Խորհուրդ.-Պատասխանատուն է Ազգ. վարժարաններու:

-        Տնտեսական խորհուրդ.- Պատասխանատուն է  Ազգ. Առաջնորդարանի տնտեսական եւ ելեւմտական բոլոր գործունէութիւններուն:

-        Կալուածոց Տեսչութիւն.- Պատասխանատուն է ազգապատական կալուածներու շինարարական աշխատանքներուն:

-        Դատաստանական խորհուրդ.-Կը զբաղի Լիբանանի Հայ Համայնքի անձնական իրաւունքներով՝ համաձայն յատուկ կանոնի մը, որ վաւերացուած է պետութեան կողմէ:

-        Բնակարանային Յանձնախումբ.- Կը զբաղի Պուրճ Համուտի բնակեցման յատուկ ծրագիրով:

-        Ընկերային Յանձնախումբ.- Կը զբաղի Ազգ. Առաջնորդարանի ընկերային պարագաներով, գլխաւորաբար հայ բանտարկեալներու եւ անոնց ընտանիքներու հարցերով:

-        Թաղականութիւններ.-Կ’ընտրուին իւրաքանչիւր եկեղեցւոյ շրջանէն, կը զբաղին ծխական եկեղեցիներու գործերու տնօրինումով: Թաղականութեանց հետ կը գործեն նաեւ իւրաքանչիւր եկեղեցւոյ յատուկ Եկեղեցասէր Տիկնանց յանձնախումբը, զոր կը նշանակէ թաղականութիւնը եւ կը վաւերացուի Առաջնորդ Սրբազան Հօր կողմէ:

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856