Shoghagat

ՇՈՂԱԿԱԹ

Կիրակնօրեայ Դպրոցները ունին նաեւ իրենց յատուկ կրօնական Շողակաթ Ամսաթերթը, որ ամէն ամիս կը տպուի եւ ցրի կը բաժնուի մեր աշակերտներուն, հաւատացեալներուն, բարեկամներուն եւ բոլոր փափաքողներուն։

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856