Hi-Line

«ՀԱՅ ԼԱՅՆ» «HI-LINE»

Նախաձեռնութեամբ ազգային առաջնորդարանի ընկերային յանձնախումբին մօտ օրէն պիտի սկսի գործել «Հայ Լայն»-ը, որ հոգեբանական խորհրդատուութեան խողովակ մըն է, որպէսզի տուներէն ներս ընկերային հարցեր ունեցող պարագաներ առիթը ունենան խորհրդակցութեան միջոցաւ կապ հաստատել մասնագէտի հետ, եւ իրենց հարցին շուրջ որոշ ցուցմունքներ եւ լուծումներ ստանան։ (Հեռ. 01/252423)։

Հարկ է նշել, որ ազգային առաջնորդարանի ընկերային ծառայողը եւ Կրօնական Ժողովի ներկայացուցիչ քահանայ հայրը հերթական այցելութիւններով կը հետեւին հայազգի բանտարկեալներու կացութեան՝ կարելի եղած չափով՝ անոնց կարիքները գոհացնելու։

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856