Hi-Job

«ՀԱՅ ՃՈՊ» «Hi-Job»

«Ուըրլտ Վիժըն» կազմակերպութեան հետ համագործակցաբար 2007 թուականի աշնան ստեղծուեցաւ «Հայ Ճոպ» գրասենեակը, որուն նպատակն է գործ հայթայթել անգործ հայորդիներուն։ րասենեակը նաեւ կը նպատակադրէ իրարու ծանօթացնել գործ փնտռող հայորդիները եւ աշխատաւորի կարիքը ունեցող գործատէրերը։ րասենեակը ամէն օր ժամը 9:00-էն 3:00 կ’ընդունի զանազան տարիքի եւ մարզի ազգայիններու դիմումները։ Նաեւ կը կազմակերպէ որոշ դասընթացքներ, ինչպէս՝ ձեռային աշխատանքներ, հլունի գործ, հիւանդներու խնամատարութիւն եւ այլն։ Վայր՝ Ազգային ծերանոցի կից շէնքը հեռ. 01/243321։

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856