Hi-Food

«ՀԱՅ ՖՈՒՏ» Hi-Food

2004 թուականին «Ուըրլտ Վիժըն» կազմակերպութեան հետ համագործակցաբար ճամբայ ելաւ «Հայ Ֆուտ»-ը, որ՝ իբրեւ ձեռնարկութիւն ինքզինք հաստատելէ ետք, երկու տարիէ սկսած է իր նպատակին ծառայել՝ իր եկամուտը տրամադրելով ազգային վարժարաններուն։

«Հայ Ֆուտ»-ը կը նպատակադրէ հայկական խոհանոցը ծանօթացնել տեղացի ժողովուրդին՝ յատկապէս օգտակար հանդիսանալով աշխատող մայրերուն։ «Հայ Ֆուտ»-ը լայն տարածում ունի լիբանանեան շուկայի վրայ եւ մեծապէս գնահատուած՝ նոյնիսկ տեղացիներու կողմէ։ «Հայ Ֆուտ»-ը ունի նաեւ արագ սպասարկութեան դրութիւն դէպի բոլոր շրջանները։ Հեռ. 04/540973-04/547000։

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856