Hi-Son

Սան Որդեգրելու Ծրագիր

Ազգային վարժարանները իրենց առաքելութեան մէջ պահելու եւ կարիքաւոր աշակերտները տնտեսական պատճառներով հայկական վարժարանի հայեցի դաստիարակութենէն չզրկելու համար՝ պատարաստուած ծրագիր մըն է: Իւրաքանչիւր աշակերտի համար տարեկան 250 ամերիկեան տոլար: Իւրաքանչիւր աշակերտի որդեգրման պարագային, որդեգրող բարերարին կ΄ուղարկուին համապատասխան թուղթերը եւ տեղեկութիւնները:

Գումարի փոխանցումը չէքով կատարելու պարագային, կը խնդրուի նկատի ունենալ հետեւեալ անուններէն մէկը.-

مطرانية الارمن في لبنان

ARMENIAN PRELACY OF LEBANON

PR

close window

Service Times & Directions

Weekend Masses in English

Saturday Morning: 8:00 am

Saturday Vigil: 4:30 pm

Sunday: 7:30 am, 9:00 am, 10:45 am,
12:30 pm, 5:30 pm

Weekend Masses In Español

Saturday Vigil: 6:15pm

Sunday: 9:00am, 7:15pm

Weekday Morning Masses

Monday, Tuesday, Thursday & Friday: 8:30 am

map
6654 Main Street
Wonderland, AK 45202
(513) 555-7856